Ιδιωτικό Απόρρητο

Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου του Ηλεκτρονικού Καταστήματος promostore.gr

Η εταιρία promostore.gr εκτιμά το ενδιαφέρον σας για τα προϊόντα της και την επίσκεψή σας σε αυτό τον ιστοχώρο.

Η promostore.gr σέβεται την ιδιωτικότητά σας

Η προστασία της ιδιωτικότητάς σας είναι σημαντικό ζήτημα στο οποίο δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή κατά τις επιχειρηματικές μας διαδικασίες. Επεξεργαζόμαστε τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώθηκαν κατά τις επισκέψεις σας στις ιστοσελίδες μας εμπιστευτικά και σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις. Η προστασία των δεδομένων και η ασφάλεια των πληροφοριών αποτελούν μέρος της πολιτικής της εταιρίας μας. Οι σελίδες της promostore.gr ενδέχεται να περιλαμβάνουν συνδέσμους με άλλους ιστοχώρους, οι οποίοι δεν καλύπτονται από την παρούσα δήλωση για την προστασία των δεδομένων.
Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, ο διακομιστής μας καταγράφει αυτόματα ως στατιστικά δεδομένα το όνομα του Παροχέα Υπηρεσιών Διαδικτύου, την ιστοσελίδα από την οποία προέρχεστε, τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε, την ημερομηνία και τη χρονική διάρκεια της επίσκεψής σας. Η promostore.gr ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies και ενεργά στοιχεία (π.χ. JavaScript) για να παρακολουθήσει τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας και να βελτιστοποιήσει ανάλογα τις ιστοσελίδες μας. Μπορείτε να ρυθμίσετε εκ νέου το πρόγραμμα περιήγησης, ώστε να σας ειδοποιεί όταν λαμβάνετε ένα cookie ή να αρνείται να δεχτεί cookies. Σημειώστε ότι ορισμένες περιοχές στις περισσότερες τοποθεσίες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά εάν απορρίψετε ένα cookie. Επιπρόσθετα, προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται μόνο εάν εσείς το θελήσετε, για παράδειγμα στην περίπτωση μιας εγγραφής, μιας έρευνας, ενός διαγωνισμού ή εκτέλεσης ενός συμβολαίου. Σε περίπτωση που συμπληρώσετε αίτηση σε μία από τις σελίδες μας μέσω λογαριασμού κοινωνικής δικτύωσης, τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία καταστήσατε διαθέσιμα στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τη συμπλήρωση της ανωτέρω αίτησης. Ο αιτών θα έχει την δυνατότητα να ελέγξει και να διορθώσει τα προσωπικά του στοιχεία. Δεν θα έχουμε πρόσβαση σε κανένα άλλο πεδίο προσωπικών δεδομένων του αιτούντος ( επί παραδείγματι ενδιαφέροντα, hobbies κλπ.) τα οποία ενδεχομένως να είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης.
Χρήση και Γνωστοποίηση Δεδομένων και Προσδιορισμός του Σκοπού

Η promostore.gr θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας μόνο για το σκοπό της τεχνικής διαχείρισης των ιστοσελίδων, της έρευνας και της εμπορίας προϊόντων και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Τα δεδομένα σας δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους εκτός του προσωπικού της promostore.gr χωρίς τη δική σας συναίνεση.

Ασφάλεια

Η promostore.gr χρησιμοποιεί μέτρα ασφαλείας για να προστατέψει τα δεδομένα που έχουμε υπό τον έλεγχό μας από επεμβάσεις, απώλεια, καταστροφή, πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή από μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση. Οι διαδικασίες ασφαλείας βελτιώνονται συνεχώς καθώς νέες τεχνολογίες είναι διαθέσιμες.

Ελευθερία επιλογών

Θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα για να σας πληροφορήσουμε για τα προϊόντα μας και τις υπηρεσίες μας και να ζητήσουμε την άποψή σας, όπου είναι δυνατόν. Φυσικά η συμμετοχή σας σε τέτοιες καμπάνιες είναι εθελοντική. Εάν δεν συμφωνείτε, μπορείτε να μας πληροφορήσετε οποιαδήποτε στιγμή, έτσι ώστε να εμποδίσουμε τη χρήση των δεδομένων ανάλογα. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τις τοπικές υπηρεσίες ιστοσελίδας.
Επικοινωνία

Για πληροφορίες, χρήσιμες υποδείξεις, παράπονα που αφορούν την επεξεργασία δεδομένων, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. Εάν υπάρχουν λανθασμένα δεδομένα παρά τις προσπάθειές μας για ακρίβεια και επικαιρότητα, θα διορθώσουμε τις πληροφορίες σύμφωνα με την απαίτησή σας.